Úvod

Základ spoločnosti tvorí kolektív odborníkom s dlhoročnou praxou v oblasti správy bytov a domov. Komplexnú správu vykonávame pre 96 domov v oblasti Popradu a Vysokých Tatier. Spravujeme zväčša spoločenstvá vlastníkov bytov na základe mandátnej zmluvy a v súlade so zákonom č.182/1993 Z.z. Správu domu považujeme za organizačnú činnosť, ktorá má viesť k starostlivosti o spoločné časti domu ako aj k zabezpečeniu všetkých služieb spojených s užívaním bytov za plnej účasti vlastníkov bytov.


Správa domu zahrňuje:

  • ekonomickú správu domu
  • technickú správu domu
  • ostatné služby