Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo domu

v každom dome je potreba použitia základných pravidiel odpadového hospodárstva. Medzi základné pravidlá patrí separovanie odpadu podľa pôvodu a zloženia. Rozlišujeme tak komunálny odpad a stavebný odpad, prípadne nebezpečný odpad. Komunálny odpad sa triedi podľa zloženia na sklo, plasty, papier a ostatný komunálny odpad. Pre každý typ odpadu je k dispozícii zvlášť kontajner.

Stavebný, elektronický a nebezpečný odpad je zvláštna kategória. Svojim zložením a chemickými vlastnosťami predstavuje totiž vážne riziko pre zdravie a život človeka alebo ohrozenie prírody. Takýto odpad sa likviduje inak ako komunálny a jeho likvidáciu nevykonáva BRANTNER. Každá spoločnosť vykonávajúca rekonštrukciu bytu prípadne nebytového priestoru v dome, je povinná zabezpečiť likvidáciu tohto odpadu.

Oboznámte sa s podrobnosťami o nakladaní s jednotlivými druhmi odpadu.

Máte otázky? Potrebujete poradiť? Neváhajte a kontaktujte nás a radi Vám odpovieme na Vaše otázky