Kontakt | Správa budov Poprad

 

Kontaktné údaje

Napíšte nám

Súhlasím so spracovaným osobných údajov

Fakturačné údaje

IČO: 365 020 81

IČ DPH: SK 202 194 63 88

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK85 7500 0000 0040 1731 8312

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 15848/P

Ekonomické oddelenie

Ing. Ľubica Pustulková

Ekonomický riaditeľ

052/7728423


 

Energetické oddelenie

Ing. Štefan Bebej

Prevádzkový riaditeľ, rozúčtovanie energií, dodávka a servis meračov tepla, vodomerov

052/7728423


Stredisko prvého kontaktu

Mária Pitoňáková

Nahlasovanie porúch v pracovnej dobe, pokladňa, podateľňa

052/7728423


Technické oddelenie

Vladimír Kolumber

Technický riaditeľ, údržba, havarijná služba

052/7728423


Michal Kolumber

HAVARIJNÁ SLUŽBA

0905821684


Ján Kolarovič

MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV
realizácia schôdzí vlastníkov bytov, zabezpečovanie revízií a prehliadok

+421 917 020 346


Stránkové hodiny

  • 7:00 - 15:30
  • 7:00 - 15:30
  • 7:00 - 17:30
  • 7:00 - 15:30
  • 7:00 - 12:00

Pokladňa

  • 8:00 - 15:00
  • 8:00 - 15:00
  • 8:00 - 17:30
  • 8:00 - 15:00
  • 8:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00