Technická správa budov Poprad

Technické oddelenie

Ponuka služieb technického oddelenia

Spoločnosť Správa domov, s.r.o. sa v Poprade a okolí venuje aj technickým správam domov a bytov. V tomto smere ponúkame široké portfólio služieb medzi ktoré patria napríklad drobné opravy porúch v daných nehnuteľnostiach. Rovnako zabezpečujeme aj napríklad havarijnú službu, aby ste možnú nepríjemnú udalosť prežili s čo najmenej starosťami.

  • vykonávanie pravidelných obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a obnovu bytových domov
  • realizácia drobných opráv a údržby bytového domu
  • zabezpečenie havarijnej služby (zámočnícke práce, rozvody vody, tepla, kanalizácie, elektroinštalácia)
  • zabezpečenie revízií a prehliadok VTZ, napr. výťahy, bleskozvody, elektroinštalácia, plyn a PO
  • plánovanie tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv
  • predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
  • vyjadrenie sa k žiadostiam o prestavby bytov a nebytových priestorov
Máte otázky? Potrebujete poradiť? Neváhajte a kontaktujte nás a radi Vám odpovieme na Vaše otázky