E-Byt správa domov s.r.o.

Komplexná správa bytových domov, apartmánových domov 
a polyfunkčných budov v Poprade a vo Vysokých Tatrách.

Základ spoločnosti tvorí kolektív odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti správy bytov a domov. Správu bytových domov, apartmánových domov a polyfunkčných budov vykonávame v oblastiach Poprad, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Nový Smokovec, Tatranské Zruby, Štrba, Štrbské Pleso, Nová Lesná, Spišská Teplica, Mlynica, Spišský Štiavnik, Štôla, Spišská Belá. Správu vykonávame na základe zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. a pre SVBaNP zabezpečujeme vykonávanie jednotlivých záležitostí súvisiacich so správou bytového domu bližšie  špecifikovaných v Mandátnej zmluve.
E-Byt správa domov s.r.o. je zapísaná v zozname správcov pod číslom 102 evidovanou na MDaV SR
a spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom č. 246/2015 Z.z. 
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností