Technická správa

Spoločnosť E-Byt správa domov s.r.o. sa v Poprade a okolí venuje aj technickým správam domov a bytov. V tomto smere ponúkame široké portfólio služieb. Zabezpečujeme aj poruchovú službu, aby ste možnú nepríjemnú udalosť prežili s čo najmenej starosťami.

 
vykonávanie pravidelných obhliadok domu a z nich vyplývajúce návrhy na údržbu, opravy a obnovu bytových domov
zabezpečenie poruchovej služby (zámočnícke práce, rozvody vody, tepla, kanalizácie, elektroinštalácia)
realizácia drobných opráv a údržby bytového domu
zabezpečenie revízií a prehliadok VTZ, napr. výťahy, bleskozvody, elektroinštalácia, plyn a PO
plánovanie tvorby a použitia FPÚaO
predkladanie správy o stave spoločných častí a zariadení domu v zmysle zákona 182/1993 Z.z.
vyjadrenie k žiadostiam o prestavby bytov a NP, ohlásenie drobných stavieb a vybavenie stavebných povolení pre spoločné časti domu
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností