Energetická správa

E-Byt správa domov s.r.o. vykonáva energetickú správu domov, bytov a ostatných nehnuteľností. Zabezpečujeme v tomto smere viaceré služby, ktoré sú potrebné pre pohodlné bývanie ako napríklad rozúčtovanie cien energií medzi jednotlivých vlastníkov a ďalšie služby súvisiace s bytmi a NP. Venujeme sa aj technickým záležitostiam v oblasti energetickej správy.

 
rozúčtovanie energií
dodávka a servis meračov tepla
dodávka a servis vodomerov
príprava podkladov a podpisovanie zmlúv s dodávateľmi energií a služieb spojených s užívaním bytov
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností