Dokumenty na stiahnutie

Osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
Reklamačný poriadok
Odpočtový list meradiel
Oznam - zmena vlastníctva bytu/NP
Oznam - zmeny v počte osôb
Žiadosť o vyjadrenie k stavebným úpravám v byte/NP
Stavebné úpravy bytu/NP - oznam
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
Postup pri prevode vlastníctva nebytového priestoru resp. spoločných častí domu v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP
Schôdza vlastníkov bytov a NP - postup
Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Písomné hlasovanie - postup
Pozvánka - písomné hlasovanie voľba predsedu a rady SVB a NP
Hlasovacia listina - písomné hlasovanie voľba predsedu a rady SVB a NP
Zápisnica  - písomné hlasovanie voľba predsedu a rady SVB a NP
Hlasovacia listina-vzor 
Zápisnica z písomného hlasovania-vzor 
Zápisnica-vzor 
Zápisnica - voľba predsedu SVB - vzor
Pozvánka na schôdzu-vzor
Postup ako založiť SVB v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z.
Návrh na zápis do registra spoločenstiev - tlačivo
Návrh na zápis zmien do registra spoločenstiev - postup
Návrh na zápis zmien do registra spoločenstiev - tlačivo zmena predsedu SVB
Návrh na zápis zmien do registra spoločenstiev - tlačivo člen rady určeny radou ...
Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch 
Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov 
Bytový vodomer s rádiovým modulom
Merač tepla Sensonic II
Pomerový rozdeľovač tepla-Doprimo 3
Rádiový systém-Symphonic 3
Termíny-meradlá a pomerové rozdeľovače
 
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností