Obnova a modernizácia

Čistenie vzduchotechniky - prezentácia PowerPoint.
16. 07. 2021


Caparol Clean Concept, to sú dlhodobo čisté fasády so zárukou!

1. februára 2021

Budovy, ktorých fasádu hyzdí špina, pribúda. Niektoré sú zelené, iné šedivé, ďalšie černejú. Sú to choré fasády, napadnuté riasami a plesňami. Všetky tieto špinavé fasády majú spoločný menovateľ, nevhodnú povrchovú úpravu a zanedbanú údržbu. Je však potrebné si uvedomiť, že nejde len o estetický problém. Špinavá fasáda predstavuje hneď niekoľko rizík. Intenzívny výskyt plesní na povrchu fasády totiž predstavuje tiež zdravotné riziko. Je hrozbou predovšetkým pre alergikov, pretože plesne, respektíve ich spóry, sa oknami pri vetraní dostávajú do bytov. Ďalším rizikom špinavej fasády je postupná degradácia povrchovej vrstvy. Agresívne prostredie v miestach výskytu rias a plesní silno narúša povrchové vrstvy. Prichádza k poškodeniu omietky, cez ktorú sa dostáva vlhosť do výztužovej základnej vrstvy, ktorá sa týmto ničí. Postupne potom prichádza k väčším škodám a následne k významne väčším investíciám do sanácie systému. Niekedy sa musí pristúpiť aj k celkovej oprave fasády a inštalácii nového ETICS. Je tiež potrebné spomenúť, že u budov s napadnutou fasádou musíme počítať s degradáciou hodnoty nehnuteľnosti.

Prítomnosť rias, húb a plesní je v našom životnom prostredí večná téma, tak ako i boj s nimi. Ide o organizmy s obrovskou životnou energiou a schopnosťami. Plesne pri nepriaznivých podmienkach dokážu obmedziť až zastaviť svoje životné funkcie, a v okamžiku zlepšenia životných podmienok sa ako zázrakom opäť prebudia k životu. V prírode majú svoju nezastúpiteľnú úlohu, no v našich príbytkoch škodia. Je to nie len preto, že mikroorganizmy svojou prirodzenou činnosťou výrazne obmedzujú životnosť našich stavieb, ale aj preto, že tieto mikroorganizmy škodia ľudskému zdraviu.Pleseň sa zvyčajne usádza tam, kde má priaznivé podmienky k životu, predovšetkým dostatok vlhkosti a vhodnú potravu. Na fasádach sa preto plesne udomácňujú viac na severných stranách, na stenách v priamej blízkosti vegetácie, všeobecne všade tam, kde stena horšie vysychá. Zateplené steny sú k usádzaniu plesní náchylnejšie, nakoľko nie sú toľko vyhrievané masívnou stenou a v zimnom období majú nižšiu teplotu.Rovnako tak je dôležitým faktorom aj materiál povrchu. K najrozšírenejším omietkam patrili v minulosti bezpochyby disperzné omietky. A to pre svoju dobrú spracovateľnosť, širokú možnosť farebnosti a necitlivosť na zmeny teplôt pri spracovaní. Jednou z vlastností, o ktorých sa veľmi nehovorí, je ich chemicky neutrálny charakter – pH 5,8 až 6,9. Tento fakt však v praxi znamená, že prirodzená ochrana proti uchyteniu plesní a mikroorganizmov je pomerne nízka. Niektorí výrobcovia omietok sa túto nevýhodu snažili zmierniť pridávaním protiplesňových prísad. Okrem výrazne vyššej ceny, ale toto opatrenie k veľkému zlepšeniu neviedlo. V trvalo vlhkom prostredí totiž povrch disperzných omietok mierne mäkne, a preto je uchytenie plesní a mikroorganizmov pomerne ľahké.

Fasádu je potrebné sanovať odborne

Sanácia je možná iba vtedy, ak je pleseň len na povrchovej vrstve a spodné vrstvy vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov sú neporušené. V takom prípade by sme len prekryli problém, ktorý by v spodných vrstvách ďalej narastal a jedného dňa by vám privodil veľa vrások. V prípade celkového poškodenia je nutné celý ETICS odstrániť a nahradiť. Prvým krokom musí byť vždy odborná inšpekcia, na základe ktorej bude navrhnutý vhodný postup sanácie s ohľadom na stav fasády a miestne podmienky.

Tlakové umytie nestačí

Na trhu je veľa firiem, ktoré ponúkajú umytie tlakom, riešenie, ktoré na prvý pohľad vyzerá ideálne: je rýchle a lacné. Je ale potrebné si uvedomiť, že toto riešenie je naozaj dočasné. Ako bolo spomenuté, príčinou výskytu rias a plesní sú vedľa zanedbanej údržby hlavne nevhodné materiály povrchovej vrstvy. Naviac príliš vysoký tlak pri umývaní obrúsi vrchnú vrstvu fasády a tým ju oslabí. Oslabený povrch je potom priamo otvorenou náručou pre nečistoty a spóry rias a plesní.

Vyberajte osvedčené riešenia

Caparol sa problematikou dlhodobo čistých fasád a intaktných fasád zaoberá desiatky rokov. Vykonáva výskum a vývoj vo vlastných laboratóriách, testuje v špecializovaných testovacích areáloch v Ober-Ramstadte (Nemecko) a v Pergu (Rakúsko). Nedávno tiež Caparol realizoval výskumný projekt v spolupráci s ČV UT a VŠCHT v Českej republike.
Na základe týchto skúseností vyvinul Caparol Clean Concept. Ten sa zakladá na spomínaných rozsiahlych výskumoch a testovaniach, ale tiež na skúsenostiach z realizácií na Slovensku, Česku a v ďalších krajinách, kde Caparol pôsobí.

Caparol Clean Concept je systémové riešenie

Caparol Clean Concept je systémové riešenie, ktoré stojí na jasne definovanom postupe, začínajúc inšpekciou objektu, cez návrh sanácie pre danú budovu, zapojením certifikovaných realizačných firiem, až po vystavenie záruky priamo od Caparolu. Pre tento program Caparol vybral vlajkové fasádne farby – Muresko, CarboSol a ThermoSan NQG. Každá z týchto prémiových fasádnych farieb ponúka unikátne vlastnosti a je špičkovo vybavená na boj s biologickým zaťažením. Či už ide o technológiu SilaCryl v prípade Mureska, technológiu karbónových vlákien v prípade CarboSolu, alebo technológiu NQG (Nano-Quarz-Gitter) ThermoSanu, čiže zasieťovaných nano-kremičitých častíc, ktoré tvoria kompaktnú minerálnu trojrozmernú tvrdú štruktúru pre špinu odpudzujúce a rýchloschnúce fasády. Všetky tri farby sú silikónové, sú teda priedušné pre vodné pary, ale nepriepustné pre vodu v kvapalnom skupenstve. Majú tvrdý povrch, na ktorom nepriľnú nečistoty a rýchlo schnú.

Ako na sanáciu?

Najprv je nutné mechanicky odstrániť samotné znečistenie. Plesne by mali byť odstraňované len za mokra. Na fasádu sa môže použiť tlaková voda. Odstránením viditeľných častí ale práca nekončí, pretože plesne sú často prerastené aj do podkladu. Preto je potrebné podklad nechať vyschnúť a ošetriť prostriedkom na odstránenie plesní, overeným bezoplachovým prostriedkom Capatox. Vyschnutá pleseň totiž ochotne nasiakne vodu a s ňou aj účinnú látku. Každopádne, fasádu nestačí len umyť a ošetriť týmto prostriedkom. Na fasáde totiž aj naďalej zostávajú drobné poruchy a existujúca povrchová úprava už preukázala, že svojimi vlastnosťami nie je schopná vzdorovať ďalšiemu znečisteniu. Sanáciu fasády je preto nutné dokončiť novým náterom, ktorý zaistí zjednotenie povrchu a ponúkne po fyzikálnej aj chemickej stránke adekvátnu ochranu proti usadzovaniu nečistôt. Najprv je nutné použiť príslušnú penetráciu a následne naniesť dve vrstvy fasádnej farby, podľa použitého systému Mureska, CarboSolu alebo ThermoSanu NQG.Ako získať záruku od Caparolu?

Kontaktujte našich projektových manažérov alebo obchodných zástupcov, kontakty nájdete na našich webových stránkach, prípadne pod článkom. Radi vám všetko potrebné vysvetlia. Zástupca Caparolu sa následne príde pozrieť na váš dom, vysvetlí vám ďalší postup a pripraví dokumentáciu. Schváli dom pre konkrétny sanačný systém Standard, Solid alebo Premium, spolu s podmienkami, ktoré musia byť pre udelenie záruky splnené. Odporúči vám niektorú z firiem schválených Caparolom, ktoré sú oprávnené túto odbornú sanáciu vykonať. Vami vybraná certifikovaná realizačná firma potom odborne fasádu sanuje a vedie o tom požadovanú dokumentáciu. Na záver spolu s certifikovanou realizačnou firmou odovzdáte dokumentáciu obchodnému zástupcovi Caparolu, ktorý všetko skontroluje a v prípade splnenia podmienok vystaví záručný list. Súhrnnú informáciu o tom, ako postupovať nájdete na našich stránkach www.caparol.sk/ccc.Nenechajte budovy, ktoré máte vo svojej správe trpieť a chátrať, nevystavujte obyvateľov týchto budov zdravotným rizikám, konajte včas a so starostlivosťou riadneho hospodára. Kontaktuje našich obchodných zástupcov, ktorí vám ponúknu potrebné poradenstvo a pomôžu vám, aby boli vaše budovy opäť krásne, funkčné a zdravé. Spoľahnite sa na firmu s tradíciou od roku 1895, na firmu, ktorú stále vlastnia a riadia potomkovia zakladateľa, spoľahnite sa na firmu, ktorá kladie kvalitu výrobkov a spokojnosť zákazníka až na prvé miesto. Vyberte si Caparol a vaša fasáda bude podľa vami zvoleného systému ako nová ďalších 8, 10 alebo dokonca 12 rokov, zaručene!
Autor článku: Ing. Ondřej Svatoň, Český Caparol s.r.o.
__________________________
7 dôležitých vecí, ktoré potrebujete vedieť pred zateplením bytovky

08. 06. 2020 - I.MAR spol. s r.o.

Zatepľovanie bytového domu je jedna z najlepších investícií, ktorú si môže bytové spoločenstvo odsúhlasiť. Ušetrí náklady za vykurovanie a zlepší životný komfort každému jednému obyvateľovi. Pred výberom systému a dodávateľa stavby je však vhodné oboznámiť sa s viacerými systémami zatepľovania.


1. Kontaktný zatepľovací systém nie je jediný

Hoci je kontaktné zatepľovanie časté, nejde o jedinú možnosť a vôbec nie ten najdokonalejší systém. Bytovka totiž potrebuje na zdravé a príjemné bývanie viac, ako len zaizolovať. Ani cena kontaktného zatepľovania nie je až tak nízka, ak sa na náklady pozeráme v dlhodobom horizonte. Vzhľadom na životnosť bude potrebné panelák zatepliť dvakrát v porovnaní s fasádou s dvojnásobnou životnosťou.  A to je len niekoľko dôvodov, prečo je vhodné obzerať sa pri výbere zateplenia aj po iných ako kontaktných materiáloch a systémoch.