Oznamy

Oznámenie – zmena stránkových hodín.

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, oznamujeme Vám, že od 01. 02. 2020 bude štvrtok nestránkový deň pre oddelenie - Predpis zálohových platieb. Ostatné oddelenia ostávajú bez zmien. ...

Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska Od 1. januára 2020 je účinný nový zákon č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Zákon upravuje základné ...

Odpočty spotreby vody a tepla sa blížia. Aké sú povinnosti vlastníkov a správcov?

Odpočty spotreby vody a tepla sa blížia. Aké sú povinnosti vlastníkov a správcov? 18. 12. 2019 - ista Slovakia, s. r. o. Rozhranie rokov je obdobím, kedy sa v bytových domoch realizujú koncoročné ...

Dverová lišta s elektromagnetickými zámkami

Dverová lišta s elektromagnetickými zámkami Dverová lišta s madlom a elektromagnetmi ponúka modernú technológiu pre magnetické uzamykanie. Rýchla inštalácia a flexibilita robí lištu ideálnym ...

Čo spôsobuje vlhnutie bytov po zateplení?

Čo spôsobuje vlhnutie bytov po zateplení? Veľmi často sa stretávam s názorom, že zateplenie domu je nanič. Iba lobistické skupiny presadzujú nezmyselné požiadavky a nikto z užívateľov domu nič ...

Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov

Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ( zákon č. 230/2019 Z. z. ), ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2020, upravuje pravidlá pre ...

Práva a povinnosti vlastníka pri stavebných úpravách v byte

Práva a povinnosti vlastníka pri stavebných úpravách v byte. Ing. Otília Leskovská, Jana Bodocká Obnova súkromných bytových domov sa od roku 1993 prudko vyvíja a jej obsahom je čoraz širšia škála ...

Zimná údržba chodníkov okolo bytových domov

Zimná údržba chodníkov okolo bytových domov Text: Otília Leskovská Podľa platných právnych predpisov sú údržbu chodníkov najnovšie povinní zabezpečovať správcovia miestnych komunikácií a nie ...

Dajú sa riešiť problémy bytového domu bez konfliktov?

Dajú sa riešiť problémy bytového domu bez konfliktov? Text | Ing. Miloslav Frečka Základom bezkonfliktného spolunažívania v bytovom dome sú dobré vzťahy, ktoré pramenia predovšetkým z ohľaduplnosti a ...

Monitorovanie okolia bytového domu bezpečnostnou kamerou.

Postupe pri manipulácii so záznamom z kamerového systému. Nakoľko sa v poslednej dobe pri svojej práci často stretávam s nesprávnym uplatňovaním zákona o ochrane osobných údajov v oblasti ...

Dobrovoľná dražba

Dobrovoľná dražba zdroj: Finlegal services, s.r.o. Dobrovoľná dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu ...

Ponuka - čistiace a upratovacie práce

Systém e-kasa a správa bytových domov

Systém e-kasa a správa bytových domov 15. novembra 2019 Spracovala: JUDr. Zuzana Adamová Tomková Odborný konzultant ZSaUN Nakoľko sme dostali niekoľko reakcií na článok o e-kasách, požiadali sme ...

Sanácia balkónov a lodžií s Mapei

Sanácia balkónov a lodžií s Mapei M A P E I SK, s.r.o. Sanačné práce na balkónoch a lodžiách sú bežnou súčasťou obnovy bytového domu. Poškodenia sú často súčasne viditeľné na ich vrchnej i spodnej ...

Info - domový poriadok

Domový poriadok z dielne ZLSBD je na svete! Mgr. Nina Sovič Odborníci zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov pol roka usilovne pracovali na koncipovaní vzorového domového poriadku, ktorý by ...

Povinná aktivácia elektronických schránok pre SVB

Povinná aktivácia elektronických schránok pre SVB Mgr. Michaela Macejková Orgány verejnej a štátnej moci upúšťajú od doručovania v papierovej podobe. Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci ...

Nová smernica EED vyžaduje diaľkové odpočty a transparentnejšie informácie o spotrebe.

Nová smernica EED vyžaduje diaľkové odpočty a transparentnejšie informácie o spotrebe. zdroj: ista Slovakia, s. r. o. Novou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa ...

Čo je dôležité pri poistení bytových domov?

Rozhovor s pánom Drgom Finančné centrum, a.s. Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica Čo je dôležité pri poistení bytových domov? Pri poistení bytového domu je veľmi dôležité aby bol dom poistený na ...

Umývanie, čistenie a natieranie fasády

Umývanie, čistenie a natieranie fasády Prečo sa musí fasáda čistiť? Fasády môžu byť napadnuté tzv. mikroorganizmami, t. j. riasami a plesňami. Rovnako môžu byť poškodené a znečistené smogom a dymom. ...

Obnova bytových domov podľa súčasných požiadaviek

Obnova bytových domov podľa súčasných požiadaviek 2. októbra 2019 Legislatíva ovplyvňujúca návrh a realizáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) Pri návrhu a následnom ...

Aktuálne spravujeme
131
Bytových domov
4000
Bytov
149
Nehnuteľností