Mimoriadny oznam!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu šíriaceho sa vírusu Covid-19 a nevyhnutnosť preventívných opatrení je potrebné prijať rozhodnutia, ktoré zasahujú do bežného života občanov, a teda aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov. E-Byt správa domov s.r.o., Hraničná 5, Poprad bude od 16. 03. do odvolania pracovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Od 01. 04. 2020 bude pokladňa otvorená denne v čase od 09:00 - 12:00 hod. Oddelenia budú pracovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou. Komunikácia so správcom bude možná prostredníctvom t.č. 0915 850 345, 052/772 84 23 alebo e-mailom: e-byt@e-byt.sk.

E-Byt správa domov s.r.o.

Komplexná správa bytových domov, apartmánových domov 
a polyfunkčných budov v Poprade a vo Vysokých Tatrách.

Základ spoločnosti tvorí kolektív odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti správy bytov a domov. Komplexnú správu vykonávame pre viac ako 150 domov v oblastiach Poprad, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Nový Smokovec, Tatranské Zruby, Štrba, Štrbské Pleso, Nová Lesná, Spišská Teplica, Mlynica, Spišský Štiavnik, Štôla, Spišská Belá čo predstavuje viac ako 4000 bytov a nebytových priestorov. Spravujeme bytové domy na základe zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. a SVB na základe mandátnej zmluvy.

E-Byt správa domov s.r.o. je zapísaná v zozname správcov pod číslom 102 evidovanou na MDaV SR
a spĺňa podmienky na výkon tejto činnosti v súlade so zákonom č. 246/2015 Z.z. 
Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností