Oznamy

Úspory tepla v bytovom dome – predpoklad a realita

Úspory tepla v bytovom dome – predpoklad a realita. V článku sú vysvetlené hlavné chyby a nedostatky ...

Povinná aktivácia elektronických schránok pre SVB

Povinná aktivácia elektronických schránok pre SVB Mgr. Michaela Macejková Orgány verejnej a štátnej ...

Nová smernica EED vyžaduje diaľkové odpočty a transparentnejšie informácie o spotrebe.

Nová smernica EED vyžaduje diaľkové odpočty a transparentnejšie informácie o spotrebe. zdroj: ista ...

Čo je dôležité pri poistení bytových domov?

Rozhovor s pánom Drgom Finančné centrum, a.s. Centrum 27/32 017 01 Považská Bystrica Čo je dôležité ...

Umývanie, čistenie a natieranie fasády

Umývanie, čistenie a natieranie fasády Prečo sa musí fasáda čistiť? Fasády môžu byť napadnuté tzv. ...

Obnova bytových domov podľa súčasných požiadaviek

Obnova bytových domov podľa súčasných požiadaviek 2. októbra 2019 Legislatíva ovplyvňujúca návrh a ...

Úverové možnosti financovania obnovy bytových domov

Úverové možnosti financovania obnovy bytových domov Obnova bytového domu je komplikovaný proces. ...

Právo vlastníka nahliadať do dokladov súvisiacich so správou domu

Právo vlastníka nahliadať do dokladov súvisiacich so správou domu Zdroj: Miro Pochyba Právo ...

Právny režim parkovacích miest pri obytných domoch

Právny režim parkovacích miest pri obytných domoch Jednou z oblastí, ktorej musia developeri ...

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov Zdroj: ista Slovakia, s.r.o. ...

Odmeňovanie predsedu SVB

Odmeňovanie predsedu SVB 10. 01. 2019 Nejasnosti v oblasti odmeňovania zástupcov vlastníkov bytov, ...

Garáže v domoch po novom

Garáže v domoch po novom Právny poriadok síce poskytuje niekoľko riešení, ako spoločné užívanie ...

Zákon č. 63/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a NP

Zákon č. 63/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z. z 23. júla 2019 Zo stránky NR ...

Novela zákona č.182/1993 Z.z.

Od dňa 01. 11. 2018 vstúpil do platnosti Zákon č. 283/2018 Z.z., ktorým sa dopĺňa Zákon 182/1993 ...

Spustenie web stránky

Dňa 27.8.2019 bola úspešne spustená NOVÁ webová stránka spoločnosti E-Byt správa domov, s.r.o.

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností