Oznamy

Ak zhorí bytovka, v ktorej máte byt, na čo máte nárok

Ak zhorí bytovka, v ktorej máte byt, na čo máte nárok
14. 02. 2020 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Ak vyhorí celá bytovka, koľko dostanem za svoj poistený byt? Ak mám byt nepoistený, ale zničená bytovka bola poistená, na čo mám nárok? Ak mám poistenie, ale byt mám na hypotéku, vyplatí poisťovňa odškodné mne alebo banke?
Takéto otázky si po ničivom výbuchu v Prešove, v decembri minulého roku, kládli nielen obyvatelia postihnutej oblasti, ale aj ďalší Slováci, ktorí žijú v bytoch po celom Slovensku. Odhaduje sa, že každá piata bytovka u nás je nepoistená. Mnohé, ktoré poistené sú, nie sú poistené dostatočne. Pri poistení bytovky je rozhodujúci najmä rozsah krytia a výška poistnej sumy.


Tu je základný prehľad nárokov pre jednotlivé prípady


Poistený byt v poistenej bytovke

Pre poškodeného je to jednoznačne najlepšia situácia. Z poistenia bytového domu sú kryté spoločné časti a zariadenia bytového domu, kde patria obvodové múry, strecha, schodisko, výťahy, podkrovia a tepelné, elektrické a plynové prípojky, ale aj jednotlivé byty a ich vnútorné stavebné súčasti ako podlahy v bytoch, okná, dvere, sanita, kuchynské linky, vstavané skrine, zabudované spotrebiče, rozvody, žalúzie, klimatizačné a iné zariadenia. Záleží to od poisťovne, v ktorej je poistenie uzatvorené. „Majiteľom bytov odporúčame preveriť si u správcu, či poistil len spoločné časti bytového domu alebo aj jednotlivé byty a ich stavebné súčasti,“ upozorňuje vedúci manažmentu neživotných produktov Allianz – SP Michal Bohunský. Privátne poistenie bytu a domácnosti kryje celé vnútorné vybavenie bytu, všetok nábytok, cennosti, šatstvo a elektroniku. „Ak má klient správne nastavené poistenie, teda pokryté potrebné riziká a dostatočne vysokú poistnú sumu, aj v prípade totálnej škody si bude môcť z vyplateného poistného plnenia znovunadobudnúť byt v rovnakej hodnote,“ dopĺňa M. Bohunský. Ak je byt podpoistený, teda poistná suma je nízka a nepokrýva skutočnú hodnotu bytu, poškodenému je vyplatené plnenie v pomernej časti stanovenej poistnej sumy k skutočnej hodnote bytu. V praxi to znamená, že ak si byt v hodnote 120-tisíc eur poistíte len na 60-tisíc eur, v prípade poistnej udalosti vám poisťovňa preplatí len polovicu škody. 

nePoistený byt v poistenej bytovke

Ak byt nemáte poistený samostatne, ale nachádza sa v poistenej bytovke, ktorá pokrýva aj jednotlivé byty, máte nárok na časť poistného plnenia, resp. na určité opravy v byte z poistenia bytového domu. „Na každého majiteľa bytu pripadá presný podiel z celkovej poistnej sumy za celý bytový dom. Dôležitý je opäť rozsah poistného krytia,“ uzatvára M. Bohunský. Zničený interiér bytu toto poistenie nekryje a majiteľ bytu si škodu musí hradiť z vlastných zdrojov, alebo si ju môže uplatniť zo zodpovednosti vinníka škody.

poistený byt zaťažený hypotékou

Banky dnes pri poskytovaní hypotéky na byt vyžadujú aj poistenie nehnuteľnosti. A to najmä kvôli prípadom, kedy môže byť nehnuteľnosť poškodená vplyvom živelných udalostí či činnosťou človeka. Ak je váš byt zaťažený hypotékou, na odškodné má nárok predovšetkým banka. Poisťovňa banke oznámi výšku vypočítaného poistného plnenia a tá si buď uplatní plnenie alebo jeho časť, alebo dá súhlas s vyplatením plnenia priamo klientovi na opravu poškodeného bytu.

nePoistený byt v nepoistenej bytovke

Hoci zákon neukladá povinnosť mať poistený bytový dom, vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je nijako chránená, je značné riziko. Uvedomujú si to aj vlastníci bytov a približne 80 % bytových domov na Slovensku je nejakým spôsobom poistená. Nie každá poistka však dostatočne kryje hroziace riziká a mnohé bytové domy sú podpoistené. Majiteľ bytu by sa mal preto zaujímať u správcu bytového domu či a v akej výške je ich bytovka poistená. Ak nehnuteľnosť nebola poistená vôbec, poškodenému ostáva už len nárokovať si škodu súdnou cestou zo zodpovednosti vinníka.

Viac informácií nájdete na www.allianzsp.sk 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností