Oznamy

Dezinfekcia spoločných priestorov bytových domov v čase koronakrízy

Dezinfekcia spoločných priestorov bytových domov v čase koronakrízy
zdroj: ZBHS

Na správcov bytových domov sa v poslednom období čoraz častejšie obracajú vlastníci bytov s požiadavkou na zabezpečenie dezinfekcie spoločných priestorov. Vykonanie dezinfekcie bytových domov odporúčajú správcom aj viaceré mestá a obce. Združenie bytového hospodárstva (ZBHS) preto požiadalo Úrad verejného zdravotníctva SR o usmernenie k správnemu postupu pri dezinfekcii.

Zo stanoviska úradu vyberáme:

„V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou (výskyt ochorenia COVID-19) sa odporúča vykonávať v spoločných priestoroch bežné upratovanie s využitím vody a bežných čistiacich prostriedkov. Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové plochy zábradlia schodiská, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného (napr. SAVO) alebo 62 až 71 % etanolu – v závislosti od druhu čisteného povrchu (jednotlivé dezinfekčné prostriedky nemusia byť vhodné na určité povrchy, nakoľko by ich mohli poškodiť –  napr.  prípravky s obsahom alkoholu nie sú vhodné na niektoré plastové povrchy).
Pri bežnom upratovaní a čistení povrchov voľne dostupnými prípravkami je potrebné dodržiavať zásady ochrany zdravia pri práci s týmito prípravkami (podľa odporúčaní výrobcu na etikete výrobku, resp. karte bezpečnostných údajov) podľa druhu prípravku a spôsobu jeho aplikácie.

Pri súčasnej epidemiologickej situácii sa však obyvatelia nemôžu spoliehať na čistotu spoločných priestorov, preto je veľmi dôležité dbať najmä na dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk
– časté umývanie mydlom a teplou vodou po dobu aspoň 20 sekúnd, prípadne použitím dezinfekčných prípravkov na ruky na báze min. 60% alkoholu, ak nie je voda a mydlo k dispozícii. Rovnako je dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami.“


 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností