Oznamy

Povinná aktivácia el. schránok sa odkladá k 1. novembru 2020

Povinná aktivácia el. schránok sa odkladá k 1. novembru 2020

17. 05. 2020 - Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Už počas celého minulého roku sme na našich odborných seminároch upozorňovali predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že k 1. júnu 2020 im vzniká povinnosť aktivovať si elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk, prostredníctvom ktorej budú orgány verejnej moci Slovenskej republiky od 11. júna komunikovať so spoločenstvami vlastníkov výhradne elektronickou formou prostredníctvom www.slovensko.sk.
V ZLSBD si uvedomujeme množstvo problémov, ktoré z tejto povinnosti vyplývajú. Nie je ich málo a nie sú ani jednoducho riešiteľné. Aj bez šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 existuje mnoho problémov, ktoré u predsedov SVBaNP sťažujú a niektorých úplne eliminujú snahu o aktivovanie elektronickej schránky. Napriek tomu, že sme sa snažili šíriť osvetu v dostatočnom predstihu aj že sme vypracovali podrobné manuály na aktiváciu elektronických schránok nielen v textovej podobe, ale aj vo forme videomanuálov, si uvedomujeme, že pre mnohých predsedov nie je jednoduché splniť si túto povinnosť.
Aby problémov nebolo málo, v marci zasiahla Slovensko pandémia koronavírusu a vláda Slovenskej republiky bola nútená prijať mnoho opatrení, ktoré predsedom SVBaNP obmedzili a skomplikovali možnosť plynulého priebehu aktivácie el. schránok. Záujmy spoločenstiev vlastníkov a najmä našich členov nám nie sú ľahostajné a na základe medializovaných informácií a osobných stretnutí s orgánmi verejnej moci sa nám podarilo docielilť odklad termínu povinnej aktivácie elektronickej schránky, a to poukázaním na reálne problémy reálnych ľudí, vychádzajúce priamo z praxe.

Práve dnes 2. júna 2020 predseda združenia JUDr. Mgr. Marek Perdík absolvoval na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu spoločne so zástupcami Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby rokovanie o problémoch týkajúcich sa povinnej aktivácie el. schránok.

Výsledkom rokovania je odklad termínu povinnej aktivácie el. schránok pre predsedov SVBaNP k 1. novembru 2020!!!

Rozdiel medzi zriadením a aktivovaním schránky
Každé SVBaNP má už elektronickú schránku zriadenú, teda vytvorenú. Nie však aktivovanú! Aktivácia sa pritom rozlišuje na povinnú a dobrovoľnú. Proces povinnej aktivácie el. schránky sa odkladá na 1. november, no spoločenstvám vlastníkov odporúčame aktivovať si schránku dobrovoľne už počas letných mesiacov.

Veríme, že sme vám všetkým našou iniciatívou pomohli, aj keď nie všetky naše žiadosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci a problémom týkajúcich sa výkonu správy boli vyslyšané. Skutočnosť, že sme v tomto prípade uspeli, považujeme za veľmi dôležitú a čo do budúcich snáh o presadzovanie záujmov správcov a predsedov SVBaNP aj veľmi motivujúcu. Ďakujeme za dôveru a budeme sa aj naďalej tešiť vašej podpore a priazni.


 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností