Oznamy

Prístup hasičov k bytovým domom

Prístup hasičov k bytovým domom
16. 02. 2021 - HASIČI KOŠICE o.z.

Čoraz častejšie sa stretávame s problémom prejazdnosti miestnych komunikácií pri zásahoch v bytových domoch, čo značne predlžuje čas účinného zásahu. Terajšia situácia s parkovaním je v mnohých mestách hraničná a kapacity parkovacích miest sú nepostačujúce, čo núti majiteľov áut parkovať aj na miestach, kde to nie je z hľadiska prípadného zásahu hasičov žiadúce. Najzložitejšia situácia je v mestách s hustou zástavbou, kde neboli v minulosti projektované kapacity parkovacích miest v takom rozsahu ako si to vyžaduje dnešná doba.

Mnohí vodiči si neuvedomujú riziko, že v prípade zásahu Hasičov môžu nevhodným zaparkovaním svojho auta zablokovať príjazd Hasičskej jednotky a znemožniť tak plynulosť a účinnosť zásahu. Preto vznikla iniciatíva občianskeho združenia Hasiči Košice o.z. , ktorí začali na Slovensku s projektom „3 metre k životu“ po vzore Českých kolegov. Projektom chceme vytvoriť osvetu v radoch parkujúcich vodičov, ktorá má za cieľ neagresívnou formou poukázať na problém prejazdnosti a zdôrazniť nutnosť zanechať minimálnu šírku komunikácie 3 metre.
Faktom je, že čím bližšie sa dostaneme s technikou k miestu zásahu, tým účinnejší a rýchlejší zásah vykonáme“.
V hasičskom aute je množstvo technických pomôcok ktoré sú nevyhnutné na vykonanie účinného zásahu.  Cieľom projektu je aj vytvoriť tlak na samosprávy aby začali komplexne riešiť problém parkovania v mestách, budovať parkovacie miesta, obnovovať a budovať nástupné plochy pre hasičské vozidlá, označenia prístupových komunikácií a nástupných plôch. Obyvateľom odporúčame:
  • neparkujte v križovatkách a vo vzdialenosti kratšej ako 5 metrov
  • neparkujte pred vchodom do bytového domu
  • neparkujte na a v blízkosti uzáverov podzemných a nadzemných hydrantov
  • neparkujte na nástupných plochách pre hasičské vozidlá a na komunikáciách k nim vedúcich
  • parkuje podľa možnosti iba v jednom jazdnom pruhu
  • parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka 3 metre
  • v zákrutách parkujte tak, aby bola zabezpečená trvalo voľná šírka komunikácie minimálne 4m

 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností