Oznamy

Sanácia balkónov a lodžií s Mapei

Sanácia balkónov a lodžií s Mapei

Sanačné práce na balkónoch a lodžiách sú bežnou súčasťou obnovy bytového domu. Poškodenia sú často súčasne viditeľné na ich vrchnej i spodnej časti. Vznikli dlhoročným pôsobením vonkajších atmosférických vplyvov (CO₂, NO₂, pôsobenie síranov a pod.). Voda zatekajúca do nedostatočne krytých častí železobetónovej konštrukcie balkóna pôsobí na konštrukciu degradačne a je hlavnou príčinou korodovania oceľovej výstuže. Vplyvom mrazu v zimnom období môže súčasne prichádzať k postupnému oddeľovaniu betónových častí až po oceľovú výstuž.
Voda a vlhkosť majú nepriaznivý vplyv aj na vrchnú časť balkóna s inštalovanou keramickou dlažbou. Ak sa voda alebo vlhkosť dostanú do podkladových vrstiev prostredníctvom drobných trhlín, ktoré vznikli, napríklad v škárach, pri pôsobení mínusových teplôt v zimnom období to bude mať za následok oddeľovanie keramickej dlažby od podkladu.
Na kvalitu železobetónovej konštrukcie balkóna nepriaznivo pôsobia aj fyzikálne a mechanické vplyvy. Balkón je počas svojej životnosti vystavený rôznym deformáciám (tepelná, dynamická, zmrašťovanie atď.). Tie pôsobia nielen na samotnú konštrukciu, ale aj na ďalšie materiály, ktoré sú súčasťou systémovej skladby, akými sú, napr. potery, dlažba a pod. Niektoré deformácie sa prejavia okamžite, iné sa objavia až postupom času. Z vyššie uvedených dôvodov je preto nevyhnutné zhotovovať na balkónoch a terasách konštrukčné škáry, kontrolné (zmrašťovacie) škáry a medziľahlé dilatačné (deliace) škáry.
Typickou chybou pri realizácii balkónov v pôvodnej výstavbe panelových domoch bola aplikácia hydroizolácie v podobe bitúmenovej lepenky medzi poter a železobetónovú konštrukciu a nedostatočne zvládnutý detail medzi horizontálnou časťou balkóna fasády. /v styku vodorovnej konštrukcie balkóna a fasádou budovy/
Dnes odborníci odporúčajú lepiť dlažbu priamo na hydroizolačnú vrstvu. Ide o zásadný rozdiel v porovnaní s pôvodnými zastaranými riešeniami. Tento spôsob však zaručuje priamu ochranu cementového poteru, zamedzenie tvorby výkvetov na škárach, poréznych dlažbách a ochranu pred poškodeniami vplyvom zmrazovacích cyklov.
MAPEI ponúka na opravu balkónov a lodžií výrobky a ucelené systémy, pomocou ktorých možno vyriešiť problémy súvisiace so spodnou i vrchnou časťou balkónovej konštrukcie.

Systém Mapei pre hydroizoláciu a inštaláciu dlažby na balkóne