Oznamy

Viete „bývať“ v zateplenom dome?

Viete „bývať“ v zateplenom dome?

viete byvat v zateplenom dome

Zateplenie bytového domu prináša jeho obyvateľom nespočetné množstvo výhod od šetrenia nákladov na vykurovanie, cez ochranu obvodového plášťa budovy a predĺženia jeho životnosti až po zlepšenie statických vlastností domu. Vedia však majitelia bytov ako sa správať v zateplenom dome, tak aby ich investícia prinášala naozaj samé pozitíva?


Nepríjemné problémy s vlhkosťou

Mnohí z obyvateľov sa v novo zateplenom dome spočiatku sťažujú na nepríjemnú vlhkosť v bytoch. S týmto navýšením vlhkosti je potrebné v počiatočnom období počítať a častejšie vetrať. Vlhkosť časom odznie. Je dôsledkom všetkých činností na dome vrátane stavebných úprav, pri ktorých sa pracuje s vodou.


V nadväznosti na výmenu okien sa odporúča obstaranie funkčného vlhkomeru. Z praxe je známe, že v snahe o úsporu tepla sa v bytoch obmedzuje vetranie. V domoch, kde bola uskutočnená výmena okien, sa tento fakt prejavuje zvyšovaním vnútornej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pokiaľ predtým bola zabezpečená výmena vzduchu v miestnosti i pri zatvorených oknách, po osadení nových okien je výmena pri mikroventilácii až 10 krát nižšia. Zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu nad 70% vedie nielen zákonite k tvorbe plesní, ale i k stratám v nákladoch na vykurovanie a ku komplikáciám vo funkcií zatepľovacieho systému.


Zvyšovaním vlhkosti vzduchu v miestnosti dochádza k zvýšeniu teploty rosného bodu. To znamená, že vzdušná vlhkosť bude kondenzovať, t.j. meniť sa na vodu pri vyššej teplote. Kondenzácia na vnútornom povrchu obvodových múrov a následné plesne sú len prirodzeným dôsledkom.

Ďalším problémom vyššej hladiny vlhkosti je zvýšenie parciálneho tlaku vodnej pary. Vyšší tlak vedie k vyššiemu prieniku vodnej pary do obvodových konštrukcií, do spár a pórov. Konštrukcia sa tak stáva vodivejšou a tým dochádza k významným stratám v nákladoch na vykurovanie. Expanzia vodnej pary vplyvom zvýšenia jej parciálneho tlaku v miestnosti môže mať i negatívny vplyv na životnosť ETICS. Zvýšená koncentrácia pár môže ETICS poškodzovať v izolante alebo vo vonkajších povrchových vrstvách. Zvlášť nepriaznivý je tento efekt pri izolantoch na báze minerálnej vlny.

Čo s vlhkosťou?

Treba si uvedomiť, že aj obyvatelia domu svojou činnosťou produkujú významné množstvo vlhkosti. Je to najmä dýchaním, varením, umývaním a kúpaním, sušením bielizne a podobne. Aj izbové rastliny produkujú vlhkosť. Podľa odhadov štvorčlenná rodina je schopná za deň vyprodukovať až 16 kg vodnej pary.

Ako sa teda zbaviť vlhkosti? Existujú dva základné spôsoby a to prirodzeným alebo núteným odvetraním. V kuchyniach môže vlhkosť odsávať funkčný digestor. V ostatných miestnostiach je vhodné zvoliť intenzívne vetranie: otvoriť okno na 3-5 min. V dobre zateplenom dome sa pri tomto vetraní osvedčila ďalšia z výhod zateplenia: po ukončení vetrania a zavretí okna sa teplota veľmi rýchlo dostane na pôvodnú úroveň. Prejaví sa tu účinok akumulácie tepla obvodového muriva, ktoré po zateplení má v celom priereze plusovú teplotu. Ochladený vzduch v miestnosti teda zohrieva nielen zdroj tepla v miestnosti, ale aj naakumulovaná stena.
Absolútne nevhodné je využívanie tzv. „ventilačky“, ktorá je súčasťou väčšiny nových okien. Stále pootvorené okno síce môže zabezpečiť istú výmenu vzduchu v miestnosti, ale často pritom dochádza k zbytočnému úniku tepla a navyše aj k ochladzovaniu konštrukcií v bezprostrednej blízkosti okna a kondenzácii vzdušnej vlhkosti v týchto miestach. Zabezpečovanie výmeny vzduchu je týmto spôsobom celkom nedostatočné a jedná sa o zbytočný únik tepla.

Zatepľovací systém potrebuje údržbu

Každý zatepľovací systém, podobne ako všetky produkty ľudskej činnosti, ktoré sú určené na dlhodobé používanie potrebujú pravidelný servis a starostlivosť.  Najlepšie je vykonávať pravidelné prehliadky zatepľovacieho systému čím sa včas odhalia prípadné nedostatky a zabráni sa ich rozšíreniu na celú plochu fasády.


ZDROJ: PR článok spoločnosti STOMIX Slovensko, s.r.o


 

<< Späť na predošlú stránku

Aktuálne spravujeme
136
Bytových domov
4280
Bytov
154
Nehnuteľností